Obedience

Obedience is een tak van hondensport welke oorspronkelijk uit Engeland komt en je zou het ook "Hogeschool werken met je hond" kunnen noemen eigenlijk een soort "dressuur".
De trainingen voor Obedience zijn heel erg individueel en er wordt preciesie van baas en hond verwacht. Je moet met je hond een hecht team vormen. De oefeningen worden in gedeeltes aangeleerd en later gevormd tot een geheel.

In obedience wordt veelal met de clicker methode gewerkt.
In obedience kun je verder komen door aan wedstrijden mee te doen. Je kan op een wedsrijd in twee nivo's tegelijk inschrijven.
De verschillende nivo's zijn:
Pre-beginners (als je eenmaal uit dit nivo bent kom je er nooit meer in terug ook niet met een andere hond)
Beginners
Novice
A
B
C (dit is het hoogste nivo)

De volgende onderdelen moeten worden afgelegd:
Volgen
Komen op bevel
Apporteren
Blijfoefeningen (zit en af) soms in de C de sta en blijf

In de hogere klassen komen dan ook nog aan bod:
De A recall, vanuit het volgen krijgt de hond een zit, af of sta-commando terwijl de geleider z'n weg vervolgt op aanwijzingen van de steward, daarna tijdens het lopen moet je de hond weer naast roepen en je volgparcour voortzetten.
Het vooruitsturen naar een gemarkeerde plaats waar de hond het commando af (down) krijgt.
Het sorteren van een lapje met geur van de eigenaar en in de nog hogere klasses een doekje apporten met geur van de keurmeester.
Ook het apporteren van een vreemd voorwerp is een onderdeel bij de hogere nivo's
De verschillende posities (af,zit en sta ) op afstand op commando van de baas die deze weer aangereikt krijgt door de steward.

Tot obediencewedstrijden worden alle honden toegelaten, zonder rekening te houden met hun grootte en hun afstamming. Er bestaat zelfs geen minimum- of maximumleeftijd voor honden om deel te nemen aan obedience.